Projekt EPOSS

Projekt EPOSS usiluje o zhodnocení vlivu dosažení cílových parametrů časné resuscitace pacientů s těžkou sepsí a intervencí definovaných v Surviving Sepsis Campaign jako tzv. Sepsis Resuscitation Bundles na mortalitu a dlouhodobou morbiditu.
Úvodní stránka
|
Odborná východiska a cíle
|
Zapojená pracoviště
|
Garance a kontakty
|
Výsledky
|
Technologie
|
Vstup do registru
 

Výsledky projektu

Schéma validace záznamů v registru


Všichni pacienti

N = 1711

nechybí žádný formulář

N = 1625

nechybí krystaloidy t3-t6

N = 1625

nechybí další klíčové údaje

(jako jsou systolický a diastolický tlak, příjem a výdej tekutin)

N = 1564

Pacienti s již kompletním záznamem a kritérii těžké sepse nejpozději do 24 hodin po přijetí na ICU

N = 1499