Projekt EPOSS

Projekt EPOSS usiluje o zhodnocení vlivu dosažení cílových parametrů časné resuscitace pacientů s těžkou sepsí a intervencí definovaných v Surviving Sepsis Campaign jako tzv. Sepsis Resuscitation Bundles na mortalitu a dlouhodobou morbiditu.
Úvodní stránka
|
Odborná východiska a cíle
|
Zapojená pracoviště
|
Garance a kontakty
|
Výsledky
|
Technologie
|
Vstup do registru
 

Odborná garance projektu, kontakty

Československé fórum pro sepsi (ČSFPS)

Akutně.cz


 

Projekt databáze EPOSS je podpořen výzkumným grantem společnosti Astra Zeneca.

Odborná rada projektu

prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.(Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava)
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Roman Kula, CSc. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
MUDr. Pavel Dostál, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Renata Pařízková, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, FN Hradec Králové)
MUDr. Martin Slezák (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
MUDr. Jiří Tichý (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Ostrava)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno)
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (Klinika anesteziologie a resuscitace 2. LF UK a FN v Motole, Praha)
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, VFN v Praze
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (I. interní klinika, FN Plzeň)
doc. MUDr. Eduard Kasal CSc. (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Plzeň)
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN u sv. Anny, Brno)
MUDr. Petr Štourač (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno)
prim. MUDr. Daniel Nalos (Oddělení intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
prim. MUDr. Ivan Herold, CSc. (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav)
MUDr. Jan Maňák, Ph.D. (Klinika gerontologická a metabolická, Fakultní nemocnice Hradec Králové)
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D. (Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc)
MUDr. Ladislav Blahut (Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů,
MUDr. Ivana Zýková (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice Liberec)
prim. MUDr. Magdalena Fořtová (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Pardubická krajská nemocnice)
prim. MUDr. Radovan Turek (Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín)
MUDr. Michal Pisár (Jednotka intenzivní péče Interní kliniky IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín)

 

Informační a analytické zázemí projektu

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno)
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno)
RNDr. Daniel Klimeš (Institut biostatistiky a analýz, MU, Brno)

 

Steering committee

doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
MUDr. Roman Kula, CSc.
MUDr. Jan Maláska, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
MUDr. Petr Štourač

 

Podpora a záštita odborných společností a organizací

Česko-Slovenské fórum pro sepsi (ČSFPS) - MUDr. Roman Kula, CSc. (KARIM FN Ostrava)

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP

Česká společnost intenzivní medicíny

Czech Clinical Trials Network

 

Uživatelská podpora a informace

>>>kontaktní formulář<<<

S odbornými dotazy a náměty je možno také kontaktovat přímo MUDr. Martina Slezáka, koordinátora projektu (tel. 721 451 558).

Ostatní zájemci se mohou obrátit na linku uživatelské podpory (Helpdesk), která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů. Na Helpdesk se rovněž mohou obrátit osoby a organizace, které se o projekt EPOSS zajímají.

E-mail: helpdesk@iba.muni.cz
Tel.: (+420) 515 915 100