Projekt EPOSS

Projekt EPOSS usiluje o zhodnocení vlivu dosažení cílových parametrů časné resuscitace pacientů s těžkou sepsí a intervencí definovaných v Surviving Sepsis Campaign jako tzv. Sepsis Resuscitation Bundles na mortalitu a dlouhodobou morbiditu.
Úvodní stránka
|
Odborná východiska a cíle
|
Zapojená pracoviště
|
Garance a kontakty
|
Výsledky
|
Technologie
|
Vstup do registru
 

Projekt EPOSS (Data-based evaluation and prediction of outcome in severe sepsis) je koncipován jako multicentrický výzkumný projekt s cílem zavést parametrické sledování léčby těžké sepse přímo v klinické praxi. Tato výzkumná klinická databáze byla mj. vytvořena i jako součást komplexního řešení pro edukační portál Sepsis-Q.


Projekt EPOSS probíhá pod záštitou Česko-Slovenského fóra pro sepsi,České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny ČLS JEP, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP a Czech Clinical Trials Network.

Projekt EPOSS byl schválen etickou komisí FN Brno dne 19. 1. 2011 (PDF soubor, 214 kB)


Další informace o projektu

Odborná východiska a cíle projektu
Vstupní kritéria
Odborná garance, kontakty
Publikační pravidla (PDF soubor, 69 kB)

Informace pro pacienty

Souhrn informací pro pacienty (PDF soubor, 104 kB)
Informovaný souhlas pacienta (PDF soubor, 353 kB)